MAS PODBRDSKO

Domácí násilí

Násilí na mužích

NON STOP/ZDARMA
Bílý kruh bezpečí: 116 006


 

Sociální služba:
odborné sociální poradenství
Cílová skupina:
osoby ohrožené domácím násilím

Adresa:
Dlouhá 97, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.profem.cz
l ic@profem.cz
l 774 433 034


 

Sociální služba:
odborné sociálně právní poradenství
Cílová skupina:
osoby ohrožené domácím násilím

Adresa:
Dlouhá 97, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.profem.cz
l poradna.pribram@profem.cz
l 774 433 035


 

Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
OBECNÝ kontakt: www.pribram.charita.cz
l info@charita-pribram.cz; l 318 635 050

Sociální služba:
služby pro rodiny s dětmi - základní sociální poradenství
Cílová skupina:
rodiny s dětmi (od 0 do 80 let)

Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l caithamlova@charita-pribram.cz
l 733 741 351

Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice - l 734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí), Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem - 
l 733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany -
l 734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín -
l 734 788 638


 

Sociální služba:
odborné sociální poradenství/ služby ambulantní
Cílová skupina:
oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dětmi

Adresa:
Žižkova 489, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.poradnapb.cz
l poradnapb@volny.cz
l 318 622 571


 

Sociální služba:
odborné poradenské služby, psychologické služby, sociální poradenství, pomoc a podpora v přirozeném prostředí
Cílová skupina:
osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, rodiny s dítětem/dětmi, osoby s dluhy

Adresa:
Náměstí T.G.Masaryka 1, 261 01 Příbram I
Kontakt:
www.centrumpribram.cz
l poradna@centrumpribram.cz
l 318 498 281


 

Překlad (translations)