MAS PODBRDSKO

Dluhy

Oddlužení pro každého - Nadační fond
Volejte ZDARMA 
l +420 800 400 430
www.oddluzeniprokazdeho.cz

l info@oddluzeniprokazdeho.cz


 

Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
OBECNÝ kontakt: www.pribram.charita.cz
l info@charita-pribram.cz; l 318 635 050

Sociální služba:
služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina:
rodiny s dětmi (od 0 do 80 let)

Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l caithamlova@charita-pribram.cz
l 733 741 351

Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice - l 734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí), Komenského 646,
                                  262 42 Rožmitál pod Třemšínem - l 733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany - l 734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín - l 734 788 638

Člověk v tísni o. p. s.
Dluhové poradenství (veškeré služby ZDARMA)

OBECNÝ kontakt: www.clovekvtisni.cz, www.jakprezitdluhy.cz
 

Sociální služba:
pomoc při hledání nejvhodnějšího řešení dluhů a exekucí/ příprava a podání insolvenčního návrhu, podpora při komunikaci s věřitelem, insolvečním správcem, exekutorem/ podpora a asistence po podání insolvenčního návrh/ sanace insolvenčních návrhů podaných jiným subjektem/ orientace a obrana v exekučním řízení
Cílová skupina:
službu dluhového poradenství mohou využít všechny osoby žijící na území Příbramska, bez omezení věku, kteří se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemohou sami řešit

Adresa: 
Pasáž HORYMÍR, náměstí T.G.Masaryka 3,
261 01 Příbram 1
(případně také v terénní formě - např. u imobilních osob či seniorů)
Kontakt:
l michaela.chmiel@clovekvtisni.cz, 
l 778 520 785 - Michael Chmiel, dluhový poradce 
l helena.sebkova@clovekvtisni.cz, 
l 778 473 013 - Helena Šebková, metodik 


 

Sociální služba:
odborné poradenské služby, psychologické služby, sociální poradenství
Cílová skupina:
osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, rodiny s dítětem/dětmi, osoby s dluhy

Adresa:
Náměstí T.G.Masaryka 1, 261 01 Příbram I
Kontakt:
www.centrumpribram.cz
l poradna@centrumpribram.cz
l 318 498 281


 

Překlad (translations)