MAS PODBRDSKO

Rychlá pomoc SOS

Tísňové volání - 112
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 propojuje všechny složky záchranného systému a jako jediná garantuje možnost komunikace v cizím jazyce.

Pokud je zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání:

Policie ČR - 158
Číslo 158 volejte vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Záchranná služba - 155
Číslo 155 volejte vždy, došlo-li k náhle poruše zdraví, úrazu nebo nehodě se zdravotními následky.

Hasiči - 150
Číslo 150 je určeno k oznámení požárů, živelních pohrom, havárií a nehod - tedy všude tam, kde je nutné provádět záchranné nebo likvidační práce.

Kontakty na Sociální odbory v nejbližším okolí:

Sociální odbor Města Březnice
Adresa: Náměstí 11, 262 72 Březnice
Kontakt:
www.breznice.cz
socialni@breznice.cz
318 403 166

Sociální odbor Města Rožmitál pod Třemšínem
Adresa: Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Kontakt:
www.rozmitalptr.cz
michaela.havlenova@rozmitalptr.cz
318 665 001

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Města Příbram
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 107, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.pribram.eu
barbora.vackova@pribram.eu
318 402 250

RYCHLÁ POMOC S ODKAZY na důležité dokumenty 

 

Dávky a důchody
https://www.mesec.cz/davky-a-duchody/
 

Příspěvky a dávky
https://www.kurzy.cz/prispevky-davky/prispevek-na-peci/
 

Sociální dávky a průkazky
https://www.spmpcr.cz/pro-rodinu/socialni-davky-a-prukazky/
 

Sociální péče_průvodce
https://pece.cz/pruvodce
 

Příspěvek na péči
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-peci
 

Důchody a dávky
https://www.penize.cz/duchody-a-davky
 

Příspěvek na péči
http://www.prispevek-na-peci.cz/
 

 

Překlad (translations)