MAS PODBRDSKO

Pobytové služby

Sociální služba:
Domov pro seniory s pobytovou službou
Cílová skupina:
senioři (od 65 let věku) se sníženou soběstačností a závislostí na pomoci druhé osoby nebo vyžadující při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.

Adresa:
Sadová 618, 262 72 Březnice
Kontakt:
www.domovbreznice.cz

l info@domovbreznice.cz
l 318 682 614


 

Sociální služba: 
domov se zvláštním režimem/ domov pro seniory
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním od 57 let věku

 

Adresa:
Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Kontakt:
www.centrumrozmital.cz

l info@centrumrozmital.cz
l 318 679 411


 

Domov pod Hrází, o.p.s.
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Sociální služba:
pobytové služby
Cílová skupina:
Domov pro seniory - osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osoby od 57 let věku, které potřebují pomoc druhé osoby/
Domov se zvláštním režimem - dále osoby, které potřebují nepřetržitou lékařskou pomoc, osoby, které jsou z důsledku trvalých změn zcela nebo částečně závislé na pomoci druhé osoby, osoby s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a ostatními typy demencí od věku 55 let

Adresa:
Pečice - Pečičky 25, 262 31 Milín
Kontakt: 
www.domovpodhrazi.cz
l vykonny.reditel@domovpodhrazi.cz
l 318 694 051


 

Sociální služba:
Nízkoprahová zařízení a noclehárna
Cílová skupina:
osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem života ohrožené

Adresa:
Čs. Armády 407, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.centrumpribram.cz
l nizkoprahovecentrum@centrumpribram.cz
l 326 551 711


 

Sociální služba: 
pobytová služba
Cílová skupina:
pobytové služby osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby 24 hodin denně, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení

Adresa:
Brodská 140, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.domov-majak.cz

l administrativa@domov-majak.cz
l 733 588 982


 

SANCO-PB, s.r.o. 
Domov se zvláštním režimem p.o. KÚSK

Sociální služba:
pobytová služba klientům poskytována osobám od 50 let
Cílová skupina:
pro osoby, které vlivem Alzheimerovy choroby či jiného onemocnění, syndromy demence nezvládají pobyt ve vlastním sociálním prostředí

Adresa: 
Rožmitálská 168, 261 01 Příbram VI
Kontakt:
www.pribram.ahc.cz
l sanco.kancelar@sanco-pb.com
l 777 111 198


 

Sociální služba:
domov se zvláštním režimem, denní stacionář
Cílová skupina:
osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením od 40 let

Adresa:
Čenkov 169, 262 23 Čenkov
Kontakt:
www.domovcenkov.cz

l socialni@domovcenkov.cz
l 608 400 232


 

Překlad (translations)