MAS PODBRDSKO

Ztráta bydlení

Centrum Rožmitál pod Třemšínem
Domov se zvláštním režimem/ Domov pro seniory

Sociální služba:
pobytová služba
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním od 57 let věku

Adresa: 
Na spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Kontakt: 
www.centrumrozmital.cz
l info@centrumrozmital.cz
l 318 679 411


 

SANCO-PB, s.r.o. 
Domov se zvláštním režimem

Sociální služba:
pobytová služba klientům poskytována osobám od 50 let
Cílová skupina:
pro osoby, které vlivem Alzheimerovy choroby či jiného onemocnění, syndromy demence nezvládají pobyt ve vlastním sociálním prostředí

Adresa: 
Rožmitálská 168, 261 01 Příbram VI
Kontakt:
www.pribram.ahc.cz
l sanco.kancelar@sanco-pb.com
l 777 111 198


 

Sociální služba: 
pobytová služba
Cílová skupina:
pobytové služby osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby 24 hodin denně, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení

Adresa:
Brodská 140, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.domov-majak.cz
l administrativa@domov-majak.cz
l 733 588 982


 

Sociální služba:
Nízkoprahová zařízení a noclehárna
Cílová skupina:
osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem života ohrožené

Adresa:
Čs. Armády 407, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.centrumpribram.cz
l nizkoprahovecentrum@centrumpribram.cz
l 326 551 711


 

Sociální služba:
Azylový dům - pobytová služba
Cílová skupina:
osoby (ženy, těhotné ženy, matky s dětmi, otcové s dětmi a rodiny s dětmi), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, nebo musely opustit svůj domov pro závažné ohrožení života, zdraví, bezpečí či důstojnosti

Adresa:
Na Vyhlídce 268, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.centrumpribram.cz
l azylovydum@centrumpribram.cz
l 318 634 588


 

Domov pod Hrází, o.p.s.
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Sociální služba:
pobytové služby
Cílová skupina:
Domov pro seniory - osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osoby od 57 let věku, které potřebují pomoc druhé osoby/
Domov se zvláštním režimem - dále osoby, které potřebují nepřetržitou lékařskou pomoc, osoby, které jsou z důsledku trvalých změn zcela nebo částečně závislé na pomoci druhé osoby, osoby s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a ostatními typy demencí od věku 55 let

Adresa:
Pečice - Pečičky 25, 262 31 Milín
Kontakt: 
www.domovpodhrazi.cz
l vykonny.reditel@domovpodhrazi.cz
l 318 694 051


 

Překlad (translations)