MAS PODBRDSKO

Senioři 65+

Linka Eda: 800 40 50 60, linka@eda.cz


 

Sociální služba:
denní stacionář
Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením ve věku od 19-80 let, senioři

Adresa:
Náměstí T. G. Masaryka 2, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l stacionar@charita-pribram.cz
l 731 621 984


 

Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
OBECNÝ kontakt: www.pribram.charita.cz
l info@charita-pribram.cz; l 318 635 050

Sociální služba:
pečovatelská služba
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři (od 10 let a výše)

Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917

Sociální služba:
odlehčovací služba
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dětmi, senioři (od 10 let a výše)

Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l melicharova@charita-pribram.cz
l 739 659 917

Služba:
domácí zdravotní péče
Cílová skupina: 
osoby všech věkových skupin v domácím prostředí

Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l slunickova@charita-pribram.cz
l 775 049 582

Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice - l 734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí), Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem - 
l 733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany -
l 734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín -
l 734 788 638


 

Sociální služba:
pečovatelská služba
Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením od 1 roku, rodiny s dítětem/ dětmi, senioři

Adresa:
Rožmitálská 132, 262 72 Březnice
Kontakt:
www.breznice.cz
l psbreznice@seznam.cz
l 731 456 808


 

Sociální služba:
pečovatelská služba
Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením od 1 roku, rodiny s dítětem/ dětmi, senioři

Adresa:
Rybova 30, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Kontakt:
www.rozmitalptr.cz
l ps@rozmitalptr.cz
l 318 665 701, l 773 289 776


 

Sociální služba:
pečovatelská služba, odborné sociální poradenství, osobní asistence, půjčování kompenzačních pomůcek
Cílová skupina:
osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením od 19 let

Adresa:
Brodská 100, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.centrumpribram.cz
l pecovatelskasluzba@centrumpribram.cz
l 777 758 395, l 326 551 738


 

Sociální služba:
odborné sociální poradenství
Cílová skupina:
osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením bez omezení věku
Adresa:
Pňovice 22, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem/ l 318 666 216/ l maca.kucerka@seznam.cz
Václavská 261, 262 31 Milín/
l 326 531 872/ l stpmilin@seznam.cz
Náměstí 17, 262 72 Březnice/
l 737 826 521/ l pepaforejt@seznam.cz


 

Sociální služba:
odborné sociální poradenství
Cílová skupina:
osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením do 27 let
 

Adresa: 
Žežická 193, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.stp-pribramsko.cz
l ovstppribram@volny.cz
l 606 650 114, l 326 531 930


 

Sociální služba:
základní sociální poradenství, osobní asistence (průvodcovská a předčitatelská služba), vyhledávání a kontaktování těžce zrakově postižených občanů včetně osob v akutním stádiu po ztrátě zraku, podpora zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých občanů, socioterapeutická činnost realizovaná ve svépomocných skupinách a aktivizačních klubech, odstraňování architektonických a informačních bariér pro těžce zrakově postižené občany, ověřování nových forem pomoci těžce zrakově postiženým občanům včetně popularizace a osvětlování problematiky zrakového postižení
Cílová skupina:
osoby se zrakovým postižením od 16 let

Adresa:
Žežická 193, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.sons.cz/pribram

l pribram-odbocka@sons.cz
l 775 438 194


 

Sociální služba:
denní stacionář
Cílová skupina:
osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením od 40 let

Adresa:
Čenkov 169, 262 23 Čenkov
Kontakt:
www.domovcenkov.cz

l socialni@domovcenkov.cz
l 608 400 232


 

Překlad (translations)