MAS PODBRDSKO

Bydlení

 

Děti 0-15 let

Sociální služba:
Azylový dům – pobytová služba
Cílová skupina:
osoby (ženy, těhotné ženy, matky s dětmi, otcové s dětmi a rodiny s dětmi), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo musely opustit svůj domov pro závažné ohrožení života, zdraví, bezpečí či důstojnosti

Adresa:
Na Vyhlídce 268
261 01 Příbram IV
Kontakty:
www.centrumpribram.cz
l azylovydum@centrumpribram.cz
l 318 634 588

Překlad (translations)