MAS PODBRDSKO

Pomoc poskytují

linka pro ženy: l 773 138 303
linka pro muže:
l 736 190 990

Kontakt:
www.anonymnialkoholici.cz

l info@aamail.cz

Sociální služba:
Kontaktní centrum - ambulantní/ terénní programy pro všechny věkové kategorie
Cílová skupina:
uživatelé drog, rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby uživatelů návykových látek, gambleři a jejich rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby

 

Adresa:
Žežická 193, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.magdalena-ops.eu

l cas.pb@magdalena-ops.cz
l 318 622 010

Sociální služba:
Terapeutická komunita
Cílová skupina:
dospělí od 18 let se středně těžkou až těžkou zásivlostí na návykových látkách 

Adresa:
Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy
Kontakt:
www.magdalena-ops.eu
l hanzal@magdalena-ops.cz
l 733 116 055

Sociální služba:
odborné sociální poradenství
Cílová skupina:
osoby v krizi, rodiny s dítětem/ dětmi, děti a mládež ve věku 6 - 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domácího násilí, senioři

Adresa:
Žižkova 489, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.poradnapb.cz
l poradnapb@volny.cz
l 318 622 571

Překlad (translations)