MAS PODBRDSKO

Mládež a dospělí 16–64 let

Sociální služba:
denní stacionář
Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením ve věku od 19 - 80 let, senioři

Adresa:
Náměstí T. G. Masaryka 2, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l stacionar@charita-pribram.cz
l 731 621 984


 

Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
OBECNÝ kontakt: www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz; tel. 318 635 050

Sociální služba:
pečovatelská služba
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři (od 10 let a výše)

Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l melicharova@charita-pribram.cz
l 739 659 917

Sociální služba:
odlehčovací služba
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dětmi, senioři (od 10 let a výše)

Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l melicharova@charita-pribram.cz
l 739 659 917

Služba:
domácí zdravotní péče
Cílová skupina: 
osoby všech věkových skupin v domácím prostředí

Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l slunickova@charita-pribram.cz
l 775 049 582

Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice - l 734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí), Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem - 
l 733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany -
l 734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín -
l 734 788 638


 

Sociální služba:
pečovatelská služba
Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením od 1 roku, rodiny s dítětem/ dětmi

Adresa:
Rožmitálská 132, 262 72 Březnice
Kontakt:
www.breznice.cz
l psbreznice@seznam.cz
l 731 456 808


 

Sociální služba:
pečovatelská služba
Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením od 1 roku, rodiny s dítětem/ dětmi

Adresa:
Rybova 30, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Kontakt:
www.rozmitalptr.cz
l ps@rozmitalptr.cz
l 318 665 701, l 773 289 776


 

Sociální služba:
pečovatelská služba, odborné sociální poradenství, osobní asistence, půjčování kompenzačních pomůcek
Cílová skupina:
osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením od 19 let

Adresa:
Brodská 100, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.centrumpribram.cz
l pecovatelskasluzba@centrumpribram.cz
l 777 758 395, l 326 551 738


 

Služba:
podpora onkologicky nemocných a jejich blízkých po celé ČR - psychosociální podpora, psychologické konzultace, sociální poradenství
Cílová skupina:
onkologicky nemocní a jejich blízcí

Adresa:
Šaldova 337/15, 186 00 Praha
Kontakt:
www.amelie-zs.cz

l poradna@amelie-zs.cz
LINKA AMELIE 
l 739 004 333


 

Sociální služba:
odborné sociální poradenství/ služby ambulantní
Cílová skupina:
oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem/ dětmi

Adresa:
Žižkova 489, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.poradnapb.cz
l poradnapb@volny.cz
l 318 622 571


 

Překlad (translations)