MAS PODBRDSKO

Mládež a dospělí 16 - 64 let

Sociální služba:
odborné sociální poradenství/ služby ambulantní
Cílová skupina:
osoby v krizi, rodiny s dítětem/ dětmi, děti a mládež ve věku od 6-26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domácího násilí

Adresa:
Žižkova 489, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.poradnapb.cz
l poradnapb@volny.cz
l 318 622 571


 

Sociální služba:
terapeutická komunita
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku od 19 - 64 let

Adresa:
Solenice 35, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Kontakt:
www.kaleidoskop-os.cz

l tk@kaleidoskop-os.cz
l 774 427 977


 

Sociální služba:
sociální a zdravotní rehabilitace, sociální poradenství, kurz komunikačních dovedností, kurz přípravy na získání zaměstnání, trénink kognitivních funkcí, protikrizové plánování, pomoc při organizaci volnočasových aktivit, podpora při získání a udržení zaměstnání, nácvik sociálních a pracovních dovedností
Cílová skupina:
jedinci s vlastní zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 16 - 64 let 

Adresa:
Dlouhá 97, 261 01 Příbram
Kontakt: 
www.lomikamen.cz
l info@lomikamen.cz 
l 725 751 363

Sociální služba:
odborné sociální poradenství
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním od 12 let (pro nemocné poruchami příjmu potravy - mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání aj.) a jejich blízké 

Adresa:
Baranova 33, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Kontakt:
www.anabell.cz
l praha@anabell.cz
l 775 904 778


 

Překlad (translations)