MAS PODBRDSKO

Sociální služby

Sociální služba:
Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna
Cílová skupina:
osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem života ohrožené

 

Adresa:
Čs. Armády 407, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.centrumpribram.cz

l nizkoprahovecentrum@centrumpribram.cz
l 326 551 711

 


 

Sociální služba:
odborné poradenské služby, psychologické služby, sociální poradenství, pomoc a podpora v přirozeném prostředí
Cílová skupina:
osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, rodiny s dítětem/ dětmi, osoby s dluhy

 

Adresa:
Náměstí T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.centrumpribram.cz

l poradna@centrumpribram.cz
l 318 498 281

 


 

Sociální služba:
pomoc osobám bez domova, azylový dům pro muže
Cílová skupina:
plnoletí a soběstační muži bez přístřeší ohrožení sociálním vyloučením nebo s problémem se začleněním do občanského soužití (např. po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, po propuštění z ústavní léčby, po ztrátě zaměstnání apod.)

Adresa:
Roháče z Dubé 131, 266 01 Beroun - Zavadilka
Kontakt:
www.beroun.charita.cz

l adsvjakuba@charita-beroun.cz
l 724 216 051

 


 

Sociální služba:
pomoc osobám bez domova, azylový dům pro ženy
Cílová skupina:
dospělé ženy v tísni

 

Adresa:
Lochovice 42, 267 23 Lochovice
Kontakt:
www.beroun.charita.cz

l adsvjosefa-zeny@charita-beroun.cz
l 733 741 965


 

Služba: 
pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost

Adresa: 
Novákových 439/6, Praha 8
Kontakt:
www.rubikoncentrum.cz

l streichsbierova@rubikoncentrum.cz
l 778 424 979


 

Překlad (translations)