MAS PODBRDSKO

Školní věk 6-15 let

Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
OBECNÝ kontakt: www.pribram.charita.cz

l info@charita-pribram.cz; l 318 635 050

Sociální služba:
služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina:
rodiny s dětmi (od 0 do 80 let)

Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l caithamlova@charita-pribram.cz
l 733 741 351

Sociální služba:
pečovatelská služba
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři (od 10 let a výše)

Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l melicharova@charita-pribram.cz
l 739 659 917

Sociální služba:
odlehčovací služba
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dětmi, senioři (od 10 let a výše)

Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l melicharova@charita-pribram.cz
l 739 659 917

Služba:
domácí zdravotní péče
Cílová skupina: 
osoby všech věkových skupin v domácím prostředí

Kontakt:
www.pribram.charita.cz
l slunickova@charita-pribram.cz
l 775 049 582

Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice - l 734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí), Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem - 
l 733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany -
l 734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín -
l 734 788 638


 

Sociální služba:
pomoc rodičům a dětem při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících péčí o dítě
Cílová skupina:
děti 0 - 18 let


 

Adresa:
Nám. T.G.Masaryka 107, Příbram I
Kontakt:
www.pribram.eu

l zdena.splitkova@pribram.eu
l 318 402 232


 

Sociální služba:
odborné poradenské služby, psychologické služby, sociální poradenství, pomoc a podpora v přirozeném prostředí
Cílová skupina:
osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, rodiny s dítětem/ dětmi, osoby s dluhy

 

Adresa:
Nám. T.G.Masaryka 1, 261 01 Příbram1
Kontakt:
www.centrumpribram.cz

l poradna@centrumpribram.cz
l 318 498 281


 

Sociální služba: 
ambulantní/ terénní programy pro všechny věkové kategorie - Kontaktní centrum
Cílová skupina:
uživatelé drog, rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby uživatelů návykových látek, gamleři a jejich rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby

 

 

Adresa:
Žežická 193, 261 01 Příbram VII
Kontakt:
www.magdalena-ops.eu/cz

l cas.pb@magdalena-ops.cz
l 318 622 010


 

Sociální služba:
Dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb.
Cílová skupina:
děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a senioři

 

Adresa: 
Čs. Armády 145, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.adra.cz

l mpuskarova@seznam.cz
l 608 433 252


 

Sociální služba "R": 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - ambulantní a terénní služby/ Individuální konzultace
Cílová skupina:
děti a mládež ve věku 6 až 20 let z Příbrami a blízkéh okolí, které tráví svůj volný čas rizikovým způsobem nebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním. Klub mohou navštěvovat děti a mladí lidé ve věku 11 až 20 let, pro děti ve věku od 6 let je určen Terénní program při NZDM Bedna.NZDM Bedna není pro duševně, tělesně a smyslově hendikepované uživatele služeb, kteeří vyžadují asistenci.

Adresa:
Budovatelů 116, 261 01 Příbram VIII
Kontakt:
www.ponton.cz

l info@ponton.cz
l 377 220 557


 

Překlad (translations)