MAS PODBRDSKO

Mládež 15-18 let

Sociální služba:
pomoc rodičům a dětem při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

Cílová skupina:
děti 0–18 let

Adresa:
Náměstí T. G. Masaryka 107, 261 01 Příbram

 

Kontakty:
www.pribram.eu
l zdena.splitkova@pribram.eu
l 318 402 232


 

Adresa:
OBECNÝ KONTAKT: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.pribram.charita.cz

l info@charita-pribram.cz
l 318 635 050

Sociální služba:
služby pro rodiny s dětmi

Cílová skupina:
rodiny s dětmi (od 0 do 80 let)

Kontakt:
www.pribram.charita.cz

l caithamlova@charita-pribram.cz
l 733 741 351

Sociální služba:
pečovatelská služba

Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři (od 10 let a výše)

Kontakt:
www.pribram.charita.cz

l melicharova@charita-pribram.cz
l 739 659 917

Sociální služba: odlehčovací služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dětmi, senioři (od 10 let a výše)

Kontakt:
www.pribram.charita.cz

l melicharova@charita-pribram.cz
l 739 659 917

Služba:
domácí zdravotní péče
Cílová skupina:
osoby všech věkových skupin domácím prostředí

Kontakt:
www.pribram.charita.cz

l slunickova@charita-pribram.cz
l 775 049 582

Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
l 734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí), Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
l 733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
l 734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
l 734 788 638


 

Sociální služba:
odborné poradenské služby, psychologické služby, sociální poradenství, pomoc a podpora v přirozeném prostředí

Cílová skupina:
osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, rodiny s dítětem/dětmi, osoby s dluhy

Adresa:
Náměstí T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.centrumpribram.cz

l poradna@centrumpribram.cz
l 318 498 281


 

Sociální služba:
Kontaktní centrum – ambulantní/ terénní programy pro všechny věkové kategorie

Cílová skupina:
uživatelé drog, rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby uživatelů návykových látek, gambleři a jejich rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby

Adresa:
Žežická 193, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.magdalena-ops.eu

l cas.pb@magdalena-ops.cz
l 318 622 010


 

Sociální služba:
Dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb.
Cílová skupina:
děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a senioři

Adresa:
Čs. Armády 145, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.adra.cz/dobrovolnictvi/pribram

l a.simakova@adracz.com
l 608 433 252


 

Sociální služba „R“:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - ambulantní a terénní služby/ individuální konzultace

Cílová skupina:
děti a mládež ve věku 6 až 20 let z Příbrami a blízkého okolí, které tráví svůj volný čas rizikovým způsobem nebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním. Určeno pro děti a mládež ve věku 11 až 20 let, pro děti ve věku od 6 let je určen Terénní program při NZDM Bedna. NZDM Bedna není pro duševně, tělesně a smyslově handicapované uživatele služeb, kteří vyžadují asistenci

Adresa:
Budovatelů 116, 261 01 Příbram

Kontakt:
www.ponton.cz/projekty/bedna/o-projektu

l info@ponton.cz
l 377 220 557


 

Sociální služba:
odborné sociální poradenství/ služby ambulantní
Cílová skupina:
rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domácího násilí, senioři


 

Adresa:
Žižkova 489, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.poradnapb.cz/problemy.html

l poradnapb@volny.cz
l 318 622 571


 

Překlad (translations)