MAS PODBRDSKO

Rychlá pomoc SOS

Tísňové volání - 112
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 propojuje všechny složky záchranného systému a jako jediná garantuje možnost komunikace v cizím jazyce.

Pokud je zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání:

Policie ČR - 158
Číslo 158 volejte vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Záchranná služba - 155
Číslo 155 volejte vždy, došlo-li k náhle poruše zdraví, úrazu nebo nehodě se zdravotními následky.

Hasiči - 150
Číslo 150 je určeno k oznámení požárů, živelních pohrom, havárií a nehod - tedy všude tam, kde je nutné provádět záchranné nebo likvidační práce.

 

Kontakty na Sociální odbory v nejbližším okolí:

Sociální odbor Města Březnice
Adresa: Náměstí 11, 262 72 Březnice
Kontakt:
www.breznice.cz
socialni@breznice.cz
318 403 166

Sociální odbor Města Rožmitál pod Třemšínem
Adresa: Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Kontakt:
www.rozmitalptr.cz
michaela.havlenova@rozmitalptr.cz
318 665 001

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Města Příbram
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 107, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.pribram.eu
barbora.vackova@pribram.eu
318 402 250

Univerzální překladač

Překlad (translations)