MAS PODBRDSKO

Děti 0 - 15 let

Sociální služba:
odborné sociální poradenství/ služby ambulantní
Cílová skupina:
osoby v krizi, rodiny s dítětem/ dětmi, děti a mládež ve věku od 6-26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domácího násilí

Adresa:
Žižkova 489, 261 01 Příbram
Kontakt:
www.poradnapb.cz
l poradnapb@volny.cz
l 318 622 571


 

Sociální služba:
odborné sociální poradenství
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním od 12 let (pro nemocné poruchami příjmu potravy - mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání aj.) a jejich blízké 

Adresa:
Baranova 33, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Kontakt:
www.anabell.cz
l praha@anabell.cz
l 775 904 778


 

Překlad (translations)